Asigurarea de răspundere civilă facultativă a autovehiculelor care activează în domeniul transportării încărcăturilor la nivel internaţional şi naţional "CMR"