Clienții Companiei


Clienţii CA „Klassika Asigurări” SA sunt întreprinderi şi organizaţii având orice formă de constituire şi activităţi diverse. Experienţa acumulată de către specialiştii ( angajaţii)  companiei  permite posibilitatea de a oferi Clienţilor noştri  programe optime de asigurări, ţinându-se cont de specificul  activităţii întreprinderii, a recomanda alegerea  portofoliului (ansamblu) de riscuri asigurate şi a acţiunilor de micşorare a probabilităţii survenirii cazului asigurat.  Ne străduim să asigurăm (garantăm) Clienţilor noştri o deservire complexă la cel mai înalt nivel şi o siguranţă absolută.

Oferim Clienţilor noştri:

  • Evaluarea riscului la un nivel profesionist;
  • Studierea (Elaborarea)  opţiunilor acoperirii de asigurare în concordanţă cu necesitătţile Asiguratului;
  • O primă de asigurare raţională pentru o protecţie de asigurare garantată;
  • Examinarea obiectivă a pretenţiilor în termeni utili  şi la un nivel profesionist;
  • Acordarea despăgubirii în strictă conformitate cu obligaţiile asumate.

În speranţa unui parteneriat reciproc avantajos şi de lungă durată cu Compania Dumnneavoastră.