Asigurarea medicală a persoanelor care pleacă peste hotare


Polița internațională de asigurare C.A. "Klassika Asigurări" S.А. Vă va ajuta la soluționarea problemelor de sănătate ce pot surveni în timpul călătoriei, precum și de a evita cheltuielile suplimentare neprevăzute.

Chiar și departe de casă C.A. "Klassika Asigurări" S.А. Vă va acorda protecția necesară în orice situație. Deservirea clienților C.A. "Klassika Asigurări" S.А. în toată lumea se realizează de către operatori lideri în acordarea serviciilor medicale în lume:

• Online Assist;
• Smile Service Assistance; 
• Nova Assistance (Hizir International Assistance).

Cum funcționează protecția de asigurare?

C.A. "Klassika Asigurări" S.А. Va achita cheltuielile legate de adresarea Asiguratului (Persoanei asigurate) în afara țării traiului permanent după asistență medicală în caz de îmbolnăvire acută, care pune în pericol viața Asiguratului și necesită asistență medicală de urgență, dereglarea sănătății (traumatisme) ca urmare a unui accident, precum și decesul Persoanei asigurate, care s-a produs în afara țării traiului permanent în perioada de acțiune a contractului de asigurare inclusiv:

• transportarea Persoanei asigurate la cel mai apropiat punct de asistență medicală urgentă;
• aflarea în staționar;
• costul medicamentelor și materialului de pansament;
• roenghenoscopia;
• reanimarea, intervențiile chirurgicale, inclusiv asistarea, anestezia și utilizarea sălii de operații;
• cheltuielile de însoțire a Persoanei asigurate în cazul în care această însoțire este necesară sub aspect medical;
• cheltuielile de transportare a corpului neînsuflețit al Persoanei asigurate.

Este suficient doar să apelați numărul centrului de acordare a asistenței indicat în polița de asigurare.

Costul poliței de asigurare depinde de:
• suma asigurată;
• riscuri asigurate;
• perioada de ședere în străinătate;
• țara de vizită;
• vîrsta persoanei asigurate.

Asigurătorul poate aplica coeficienți de majorare sau reducere a primei de asigurare în dependență de gradul de risc și alți factori specificați în Condițiile de asigurare.

Plata despăgubirii de asigurare:
Asigurătorul achită despăgubiri de asigurare după ce îi sunt prezentate facturile în original și alte documente, ce confirm prestarea serviciilor medicale. Plata despăgubirilor se efectuează conform unei din următoarele variante:
- prin plata de către Asigurător, a conturilor prezentate de Compania de Asistență pentru compensarea cheltuielilor, care au avut loc în legătură cu cazul de asigurare, în conformitate cu condițiile și procedurile prevăzute de contractul încheiat între părți;
- prin rambursarea cheltuielilor suportate de către Asigurat (Persoana asigurată) în legătură cu un anumit caz de asigurare, în cazul în care Persoana asigurată, cu acordul prealabil al Companiei de Asistența (Asigurător), a achitat serviciile din contul său.

Secţia asigurări de persoane
Tel.: 022 62 81 78